Bestyrelsesmøde og generalforsamling

calendarNæste bestyrelsesmøde er d. 23/1 hos Bodil.
Ting man ønsker behandlet, skal være hos bestyrelsen min. 1 uge før!

 HUSK også generalforsamlingen d. 1/2 🙂