Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Herning Custom Car Club
til afholdelse i klubbens lokaler på Teglvænget 131 B lørdag den 7. februar 2015 kl. 13.00

Der bliver på generalforsamlingen stemt om vedtægtsændringer.

Aktive medlemmer og støttemedlemmer i bestyrelsen har stemmeret.

Eventuelle indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2015.

Dagsorden i henhold til vedtægterne (se rundsendt mail).