Generalforsamling i HCCC d. 7 feb. 2015 FORMANDENS BERETNING

Formandens beretning (generalforsamlingen i HCCC d. 7.2.2015):

Hvad skal jeg egentlig tale om? Næstformanden tager sig i sin beretning om lidt af årets aktiviteter, og kassereren vil i sin beretning fortælle om klubbens økonomi. Så hvad er der tilbage for formanden at snakke om?

Da vi skal have ny formand i år, kan jeg jo fortælle lidt om, hvordan jeg har oplevet det at være formand for HCCC i 2 år. Det første år var lidt turbulent, da jeg ikke havde helt den samme indstilling til tingene som flertallet i bestyrelsen. Det var jeg inde på i sidste års beretning. Set i bakspejlet ville jeg nok påtage mig for meget af arbejdet, og måske også bestemme for meget. Så i 2014 besluttede jeg, at jeg ville uddelegere så mange opgaver som muligt. Og jeg må sige, at det har fungeret godt. Så mit råd til den, der bliver ny formand for klubben skal være, at formandens opgave bør være at have det overordnede overblik og uddelegere opgaverne efterhånden, som de kommer. Og når en opgave er gået videre til et andet medlem af bestyrelsen, bør formanden have tillid til, at opgaven bliver udført. Så kort formuleret er formandens opgaver: Overblik + uddelegering – kontrol. Så går det ikke helt galt. Derudover er det formandens opgave at lede bestyrelsesmøderne. Han laver forud for hvert bestyrelsesmøde en dagsorden, og på møderne fungerer han som ordstyrer. Kontakten til medlemmerne står sekretæren og kassereren for, så det skal formanden mindst muligt blande sig i. Kontakten til omverdenen går fortrinsvis igennem formandens kontor, men meget kan videresendes til næstformanden, herunder henvendelser ang. konfirmations- og bryllupskørsler. Kontakten til andre klubber går ofte gennem formanden, ligesom kontakten til FDA også går gennem formanden, men kan ofte videregives til kassereren eller sekretæren. SMS kontakten til medlemmerne har jeg stået for i en del år, først som sekretær og senere formand. Det skal en anden nu overtage, da jeg trækker mig fra enhver form for arbejde i klubregi. Jeg har et godt forslag til en sms-app, som den, der overtager opgaven kan benytte. Den er nem at betjene og hurtig til at få sendt. Som formand har man rig mulighed for selv at bestemme, hvad formandsposten skal indeholde, men man skal passe på ikke at presse resten af bestyrelsen ud i krybesporet. Jeg stiller mig gerne til rådighed for spørgsmål, som den nye formand måtte have m.h.t., hvordan dette og hint kan gøres. Og så har jeg vist tærsket langhalm nok på det emne.

I samtlige 7 år, jeg har siddet i bestyrelsen, har jeg altid i baghovedet gået med tanken om, at det er på tide, at HCCC er vært ved FDA’s generalforsamling. Der er vist ingen i klubben, der kan huske, hvornår det sidst skete, men det må have været i FDA’s spæde barndom. Da FDA’s generalforsamling i lige år afholdes vest for Storebælt, og da HCCC afholder træf i ulige år, så skulle det nok kunne lade sig gøre uden at drive rovdrift på klubbens medlemmer. Det blev ikke i 2016, vi skal have arrangementet. Men jeg vil anbefale, at den nye formand arbejder videre på at få det i 2018.

Vi har vedtaget, at Åbent Hus fremover skal afholdes hvert andet år, og ikke som nu, hvert år. Så de år, hvor vi har træf, vil vi fremover ikke holde Åbent hus. Det er også en ting, der har ligget mig på sinde, og som jeg er glad for, at vi har vedtaget. For jeg oplevede en vis træthed sidst på sæsonen, når Åbent Hus lå i ulige år.

2014 var også året, hvor vi fik taget fat på problemet med medlemmer, der er i kontingentrestance. Vi har forsøgt at få aftaler i stand med restanterne om afvikling af deres gæld, og i de tilfælde, hvor vi ikke har kunnet det, er vi skredet til udmeldelser. Det er blevet til en håndfuld medlemmer, der har fået besked om, at de ikke længere er medlemmer af klubben. Det giver selvfølgelig nye udfordringer at smide medlemmer ud af klubben. Nogle har klubtøj, de skal aflevere eller fjerne klublogoer fra, og nogle har en nøgle til klubben, som de skal aflevere. Det er forståeligt, hvis de udmeldte ikke er særligt samarbejdsvillige, når de lige er blevet verfet ud, så især nøglerne kan være problematiske. Vi har derfor snakket om en anden løsning, eventuelt med en personlig nøglekode, hvor vi så bare kan spærre for den personlige kode, når et medlem er blevet ex-medlem. Det skal bestyrelsen efter min mening arbejde videre med i 2015. Der er selvfølgelig også et problem med afskrivning af indtægt fra kontingent, når et medlem i restance må forlade os. Men efter min mening er det et økonomisk tab, vi må være parate til at acceptere. Et medlemskab uden at ville betale kontingent kan kun betegnes som nasseri, som flere medlemmer har sagt i årets løb. Og jeg er helt enig. Så den hårde linie overfor restanter bør absolut fortsætte i 2015, indtil vi er kommet problemet til livs. Og så må vi acceptere det økonomiske tab, det indebærer for klubben.

Hvis jeg lige skal fremhæve én aktivitet i 2014, som jeg har været særlig stolt af, så skal det være den konfirmations-kørsel, vi lavede i Sdr. Omme. Jeg er utroligt glad for, at min idé faldt i god jord. Og at vi mødte op med så mange biler uden at få en øre for det, synes jeg viser, at vi har et udmærket sammenhold, når det virkeligt gælder. Jeg har takket medlemmerne for den dag før, men jeg vil gerne gøre det her også, for jeg anser det arrangement for det fornemste i min formandsperiode, bortset fra træffet i 2013, som jeg absolut ikke havde noget med at gøre. Træf skal formand og bestyrelse overlade til træfudvalget. De gør et fantastisk godt stykke arbejde, og det skal de have lov til at gøre i fred og ro.

Jeg har også prøvet at få en klubtøjsordning op at stå. Men her har jeg i sagens natur været afhængig af, at andre gjorde det meste af arbejdet. Webmaster er involveret i dette arbejde, der dog har lidt under, at Tina Pape, der skal levere klubtøjet og andre effekter, blev syg og derfor måtte udskyde projektet. Seneste nyt er dog, at en ordning endnu en gang ser ud til at se dagens lys. Webmaster vil måske under eventuelt fortælle, hvordan sagen står lige nu.

Sammenfattende vil jeg sige, at 2014 var et godt år for HCCC. Vi havde medlemsfremgang, som dog blev modvægtet af de medlemsskaber, vi måtte slette. Vi lavede nogle kvalitets-arrangementer, som vi kan være godt tilfredse med. Og økonomisk har det hele hængt godt sammen. Så det er med ro i sindet, jeg nu takker af.

Og det vil jeg så gøre.

Tak alle sammen for den tillid, I har vist mig, først som sekretær fra 2008 til 2012, og dernæst som formand fra 2013 til 2014. En speciel tak til bestyrelsens medlemmer for samarbejdet. Sammen har vi opnået gode resultater, og I kan være meget tilfredse med Jeres indsats, hver og én af Jer.

Hermed afslutter jeg formandens beretning og giver ordet tilbage til ordstyreren.