* Generalforsamling i HCCC

Der afholdes generalforsamling lørdag d. 6/2. 16. kl. 13, som det fremgår af klubbens aktivitetskalender.

Forslag til generalforsamlingen sendes på mail eller afleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest d. 28/1-2016.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes snarest, dog senest 14 dage før.

Bodil Andersen har meddelt, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen.
Der er i år også valg til træfudvalget.

Vi beder jer overveje, at stille op til enten bestyrelse eller træfudvalg.

Vi efterlyser nogen til at bage kage til generalforsamlingen.

Mvh. HCCC Bestyrelse