“HCCC Members only” – ny gruppe på Facebook

HCCC logo 110x100Efter en opfordring på generalforsamlingen, har vi lavet en lukket facebook-gruppe, kun til HCCC medlemmer.

Gruppen hedder: HCCC Members Only

Gruppen er IKKE en erstatning for den nuværende, men et supplement, hvis man har info eller spørgsmål, kun til klubbens medlemmer.

Alle medlemmer af facebook-gruppen kan tilføje ny medlemmer, men det kræver et bestyrelsesmedlem at godkende dem, for så skal bestyrelsesmedlemmet tjekke at personen er på medlemslisten inden. Der vil også blive et punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne at tilføje og fjerne medlemmer som er meldt hhv. ind og ud siden sidst.

Så en opfordring til medlemmer af HCCC, hvis du ikke er medlem af gruppen endnu, så sørg for at anmode om det, eller bed een fra klubben tilføje dig, så vi bliver så mange som muligt derind.

//Vivi