Kontingent satser:

pr. 1. 4. 2019:

Nye medlemmer under 30 år kan i op til 24 mdr. være fuldgyldigt medlem for 150 kr./kvt.
Gælder ikke tidligere medlemmer.

Aktive medlemmer med under 40 km til klubben: 390 kr./kvt.
Familiemedlemskab
(1 aktivt medlem + børn under 25 år):
390 kr./kvt.
Aktive medlemmer med over 40 km til klubben
(Langdistancemedlemmer):
240 kr./kvt.
Støttemedlemmer: 240 kr./kvt.
Garagepladser: 375 kr./mdr.